– Con lăn đơn giản là thiết bị dùng để nâng đỡ trực tiếp và vận chuyển hàng hóa hoặc dùng nâng đỡ dây băng để vận chuyển hàng hóa.

– Con lăn là thiết bị của hệ thống vận chuyển giúp thay thế con người trong quá trình vận chuyển hàng hóa, giúp tiết kiệm sức lao động của con người và có thể làm việc liên tục trong thời gian dài.

– Con lăn được chế tạo bằng các vật liệu phù hợp với môi trường làm việc và sản phẩm của từng doanh nghiệp.
1.Thông số kỹ thuật của rùa kéo hàng 12 tấn (bánh tròn):

2.Cấu tạo rùa kéo hàng 12 tấn (bánh tròn):

3.Hướng dẫn sử dụng rùa kéo hàng 12 tấn (bánh tròn):

4.Hình ảnh kho hàng kéo hàng rùa kéo (bánh tròn):